ASP

aspØnsker du en problemfri IT-hverdag?  Sett bort driften din til WIKSTRØM DATA

ASP er en fullstendig outsourcing av IT-drift og går i korte trekk ut på at kunden leier driftstjenester, serverkapasitet og programvare som vil befinne seg i vår serverpark og gjøres tilgjengelig via internett og bredbånd.

Kunden betaler en månedlig leie som innbefatter alle sentrale driftstjenester, servermaskinvare, samt gratis oppdatering av alle Microsoft Office lisenser.

Kunden betaler selv for andre programvarelisenser, men WIKSTRØM DATA AS i samarbeid med Innovasjon AS står for drift og vedlikehold.

Følgende inngår i en ASP-løsning fra WIKSTRØM DATA

-Drift, vedlikehold og oppgraderinger av inkludert programvare som kunden benytter

-Fri telefonsupport/brukerstøtte på terminalserverløsningen fra 08.00-16.00

-Backup til tape og sekundær lokasjon

-Innkjøp og innstallering/konfigurering av nødvendige servere, samt oppgradering ved behov

-Innkjøp, installering og oppgradering av Microsoft Office lisenser

-E-post løsning basert på Microsoft Exchange

-Webhotell