Rådgivning

 

WIKSTRØM DATA tilbyr IT-rådgivning. Dette kan være rådgivning på valg av nytt utstyr, valg av nye løsninger eller en oppgradering av eksisterende utstyr og løsninger. Alt dette på bakgrunn av kundenes ønsker og behov. Vi kan også gå inn som rådgivende part der andre leverandører vil være aktive i en leveringsprosess.