Våre løsninger

 

For å ha riktig fokus på deg som kunde tilbyr vi faste kontaktpersoner. Dette er en person som håndterer alt fra bestillinger av ulike produkter, drifttjenester, rådgivning og gjennomføring av prosjekter.

IT-Drift

Kravene til tilgjenglighet, sikkerhet og kontroll på bedriftenes IT-løsninger er stadig økende. En stor del av produksjonen i norske bedrifter er i dag avhengige av et IT-system for at dette skal kunne utføres. For mange bedrifter og organisasjoner er det et problem å opprettholde egen kompetanse som ivaretar driften av eget system på en fornuftig måte.

Vi tilbyr derfor faste avtaler for drifting av deres IT-miljø. Vi tilbyr klare avtaler som omfatter overvåking av kritiske driftsparametere på servere og nettverk. Dersom feil eller annen uønsket situasjon oppdages, vil det umiddelbart bli rapportert om dette. På denne måten vil IT-miljøet hele tiden være i en tilstand som sikrer effektivitet.

WIKSTRØM DATA ASP

Vår  ASP-løsning installerer bedriftens IT-løsninger i vårt datasenter. I vår ASP- løsning skjer all databehandling ved driftssenteret og det er kun skjermbilder/tastetrykk som overføres til brukerens maskiner.

Produkter

Vi forhandler produkter fra ledende leverandører av IT-utstyr. Dette kan være alt fra servere, bærbare maskiner, håndholdte enheter, nettverkskomponenter samt et stort utvalg av programvare, sikkerhetsløsninger og backupløsninger.

Vi tilbyr også produkter og løsninger for elektronisk distribusjon av ordre. Vi har foretatt noen produktvalg som gjør at vi er sikre på at kvaliteten til en hver tid vil være den beste på markedet.

Ta kontakt for en nærmere gjennomgang for dine ønsker og behov.